Системата CONSTRUCT от клас ERP представлява интегрирана софтуерна информационна система, чрез която можете да планирате и направлявате своите ресурси и процеси. Тя включва функционалности, като:
 • - офериране
 • - актуване
 • - изготвяне на анализни цени
 • - изготвяне на линейни графици
 • - фактуриране
 • - управление на доставки
 • - управление на авто и машинен парк и др.
 • ERP Construct поддържа и актуализира база данни със средни цени на строителни материали и механизация за страната. Самата ERP система обхваща всички отдели и звена на организацията, включително и процесите, които протичат в нея. Основна съставна част на ERP системата е обща база от данни за всички процеси в компанията. Чрез автоматизация и стандартизиране на вътрешните бизнес процеси, ERP системата намалява себестойността на продуктите и услугите, автоматизират паричните и материалните потоци, елиминират повторното въвеждане на данни и подобряват точността на информацията.
  ERP CONSTRUCT се състои от различни модули, разработени и постоянно надграждани съобразно специфичните изисквания на малки, средни и стартиращи строителни компании. Всеки модул е фокусиран върху специфичен процес.
  МОДУЛИ
  офериране
  Модул "Офериране" разполага с над 3300 операции с autocomplete функция за улеснено и бързо издаване на КСС. Опцията за екипно въвеждане в реално време дава възможност за групиране на операциите по части. В модула са включени опции, като статус, изпращане към възложител, изпращане към лица за контакт към възложителя, преследяване на редакции по оферти по време и служители, хронология на изпратени към възложител, експорт в PDF и др.
  анализни цени
  Модул "Анализни цени" разполага с над 3300 анализа по всички части, включващи шифър по СЕК, код по НКПД, норма време труд, норма време механизация, механизация и разходна норма. Към модула е включен база данни с редовно актуализиращи се средни цени на материали, суровини, лека и тежка механизация за страната, улесняващ създаването на вътрешнофирмени анализи.
  линейни графици
  Изключително опростеният интерфейс дава възможност за бързо и лесно създаване на ленеен график. Включено е извличане на СМР, както от обща първоначална база данни, така и от добавени вътрешнофирмени такива. Възможност за екипно въвеждане на позиции, проследяване и анализиране по създател, редактор и време на въвеждане/редакция.
  управление на обекти
  Пълна информация за обектите в реално време, даваща възможност за проследяване на издадени/изпълнени доставки, вложени материали, използване на механизация, човешки ресурс, издадени актове обр.19, срокове, издадени фактури, направени разходи и др.
  актуване
  Възможност за установяване и остойностяване на извършени СМР по КСС по звена, служители, бригади и подизпълнители. Проследяване на неизпълнени или надвишаващи количества по отделни СМР. Автоматично генериране на Акт образец 19 с опция за изпращане към възложител и/или упълномощени свързани лица.
  управление на договори
  База данни със сключените договори. Класифициране, като възложител и изпълнител. Лесно проследяване и напомняне на изтичащи договори.
  фактуриране
  Издаване и изпращане на проформа и данъчни фактури в реално реме. Филтриране и проследяване по статус. Автоматично уведомяване на страните за просрочени фактури.
  справки
  Справки в табличен и графичен вид на разходи по категории, приход-разход по периоди, приход-разход по обект, вложени материали по обекти, механизация по обекти, присъствени и неприсъствени дни , история на изпратени оферти, история на изпратени фактури, история на изпратени заявки и др.
  управление на авто и машинен парк
  База данни на авто и машинен парк. Проследяване в реално време на наличност, местоположение, отговорник и др. Автоматично следене и информиране за изтичащи ГТП, ГО, разрешителни, лицензи, гаранции и др.
  управление на служебни аванси
  Управление на получени служебни аванси. Проследяване и отчетност в реално време.
  средни цени на материали и механизация
  База данни с над 6000 средни цени на материали и над 300 средни цени на механизация в страната. Постоянна актуализация на цените.
  заявки и доставки
  База данни на доставчици и направени заявки. Присвояване на заявки към обект за проследяване на вложени материали по обекти..
  план Base

  • управление на възложители
  • управление на обекти
  • офериране и актуване
  • линейни графици
  • анализни цени
  • управление на договори
  • заявки и доставки
  • справки
  • автопарк
  • машинен парк
  • средни цени на материали
  • средни цени на механизация
  • управление на служебни аванси
  • управление на машиносмени
  • присъствена форма
  • потребителска активност
  • back up

  39,99 лв. / месец без ДДС
  план Smart

  • управление на възложители
  • управление на обекти
  • офериране и актуване
  • линейни графици
  • анализни цени
  • управление на договори
  • заявки и доставки
  • справки
  • автопарк
  • машинен парк
  • средни цени на материали
  • средни цени на механизация
  • управление на служебни аванси
  • управление на машиносмени
  • присъствена форма
  • потребителска активност
  • back up

  59,99 лв. / месец без ДДС
  план Premium

  • управление на възложители
  • управление на обекти
  • офериране и актуване
  • линейни графици
  • анализни цени
  • управление на договори
  • заявки и доставки
  • справки
  • автопарк
  • машинен парк
  • средни цени на материали
  • средни цени на механизация
  • управление на служебни аванси
  • управление на машиносмени
  • присъствена форма
  • потребителска активност
  • back up

  79,99 лв. / месец без ДДС
  ПОСЛЕДНИ 20 КЛИЕНТСКИ ДОМЕЙНИ
  kubarstroy
  densol
  neopet
  bld
  proektstroy
  trans
  climakg
  deeko
  vsk-bg
  home2u
  dinat
  markal
  royal
  pergo
  safepart
  rabargroup
  construction-g
  denova
  mineral
  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  Демо версията можете да достъпите след регистрация. В рамките на няколко часа ще Ви бъде създаден клиенски домейн и ще получите приветстващ имейл. Демо версията ще бъде активна 30 календарни дни, считано от регистрацията на клиенския домейн.
  Демо версията включва всички функционалности на потребителски план Premium описан в секция "Планове". По време на пробния период (30 календарни дни), демо версията няма да получва ъпдейти на:
  • средни цени на материали за страната
  • средни цени на механизация за страната
  • анализни цени
  Преминаване от демо версия към потребитеслки план става само с избор на такъв. Избора на потребителски план може да направите в секция "Клиенски данни" от личния си профил
  ERP Construct НЕ Е инсталационен софтуер, а web базирана система. Може да бъде достъпена от всяка точка на света от устройство с интернет връзка и web браузър.
  Няма ограничение в броя на потребителите (служители).
  Да. Може да бъдат създадени групи с различни права за действия, както и на всеки служител да бъде забранен/разрешен достъп до определен модул или функция.
  3 (три) календарни дни преди изтичането на тестовия период ще получите напомнящ имейл. Ако през тово време на предприемете действие към избор на потребителски план, то данните ще бъдат изтрити на 30-тия календарен ден и клиенския домейн ще бъде наличен за други потребители.
  +359 896 700616
  support@construct.bg

  име и фамилия
  имейл
  телефон
  тема / относно
  съобщение